365

თქვენი გზამკვლევი საქართველოს კანონმდებლობაში


პროდუქტები და სერვისებიკოდექსი 365

საქართველოს საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტების
სრულყოფილი ბაზა 1990 წლიდან


დოკუმენტების ისტორია, (წინა ცვლილებიდან მომდევნო ცვლილებამდე მოქმედი, კოდიფიცირებული ვერსიები)

მოხერხებული სამომხმარებლო ინტერფეისი

სრულყოფილი და ამავე დროს მარტივი საძიებო სისტემა

ბაზის განახლება ხორციელდება რეგულარულად კვირაში ორჯერ ავტომატურ რეჟიმში

კოდექსი R4 Rus

საქართველოს კანონების სრულყოფილი ბაზა
რუსულ ენაზე


დოკუმენტის ისტორია: (წინა ცვლილებიდან მომდევნო ცვლილებამდე მოქმედი, კოდიფიცირებული ვერსიები)

მოხერხებული სამომხმარებლო ინტერფეისი

სრულყოფილი და ამავე დროს მარტივი საძიებო სისტემა

ბაზის განახლება სისტემატურადკოდექსი Live

საქართველოს მოქმედ კოდიფიცირებული კანონები
ონალაინ, უფასოდ


კოდიფიცირებული კანონები

Online უფასოდ

 

 

კოდექსი DS

კოდექსი დოკუმენტების არქივი
მოაწესრიგეთ თქვენი ორგანიზაციის შიდა ნორმატიული ბაზა


დოკუმენტების ორიგინალი ელექტრონული და დასკანერებულია ვერსიებით

დოკუმენტების კოდიფიცირებული დოკუმენტების ისტორიით.

მოხერხებული სამომხმარებლო ინტერფეისი

ძებნა მრავალი საძიებო პარამეტრით